Státní volební komise projednala výsledky I. kola volby prezidenta

Státní volební komise dne 16. 1. 2023 projednala výsledky I. kola volby prezidenta republiky. 

V souladu s ustanovením § 55 písm. b) zákona o volbě prezidenta republiky Státní volební komise vyhlásí výsledek volby prezidenta za první kolo volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby (zde).