Aktuality

 

Měsíc před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny probíhá příprava na všech úrovních ...

Klára Dlubalová - 9.9.2021

 

Ministerstvo vnitra zveřejnilo vzory hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmo...

 

Státní volební komise na svém 179. jednání dne 24. srpna 2021 vylosovala čísla pro oz...

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

vítám vás na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které jsou věnované volbám. Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb. Jeho hlavním úkolem kromě přípravy volební legislativy je koordinace organizačního zajištění voleb. 

Volby jsou základním prvkem zastupitelské demokracie a pravidelně se jich zúčastňují miliony občanů (např. ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 hlasovalo přes 5 milionů voličů, stejně tak při volbě prezidenta republiky v roce 2018). Členy okrskových volebních komisí se pravidelně stává přes 100 tisíc spoluobčanů a volební místnosti najdeme v každé obci.  Je tak velmi důležité, aby informovanost veškerých aktérů volebního procesu byla co nejlepší.

Pro voliče, kandidáty i volební orgány jsme připravili tyto webové stránky tak, aby poskytovaly v přehledné podobě veškeré informace k jednotlivým fázím volebního procesu pro všechny druhy voleb.

Věřím, že vám zde prezentované metodické texty a aktuality pomohou při realizaci vašeho volebního práva.

Mgr. Petr Vokáč
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy

Číst dál...